Disputas: István Zoltán Rigó - Ortopedi

MD. István Zoltán Rigó ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Flexor tendon repair in fingers: Suture technique, postoperative rehabilitation and predictors of outcome.

Foto: UiO/Øystein H. Horgmo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Monica Wiig, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Docent Simon Farnebo, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jens Ivar Brox, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo,

Disputasleder

Førsteamanuensis Stein Erik Utvåg, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Magne Røkkum, Ortopedisk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Overskjæring av bøyesener i fingre er en hyppig skade. Behandlingen er utfordrende, og en av fem pasienter oppnår ikke et godt funksjonelt resultat.

I sin avhandling ” Flexor tendon repair in fingers: suture technique, postoperative rehabilitation and predictors of outcome” har István Zoltán Rigó og medarbeidere sammenlignet nye metoder for kirurgi og etterbehandling av bøyeseneskader med de tradisjonelle metodene. De har også undersøkt hvilke forhold ved behandlingen som kan ha innflytelse på resultatene.

Den nye måten å sy sener på viste seg å være mer enn sterk nok til å kunne tillate aktiv bevegelse av de opererte fingrene allerede de første dagene etter operasjonen (såkalt tidlig aktiv mobilisering).

Den nye teknikken for å feste senen tilbake til knoken førte til bedre resultater og færre komplikasjoner.

Etter gjennomgang av 356 bøyesene-reparasjoner ble alder, røyking, lokalisasjon, skadeomfang, forsinkelse av behandlingen, ulike operasjonstekniske detaljer og typen av rehabilitering funnet å være avgjørende for resultatet.

Pasientene som var etterbehandlet med tidlig aktiv mobilisering, opplevde raskere funksjonell helbredelse sammenlignet med dem som fikk mer konservativ rehabilitering. Allikevel var ikke sluttresultatene etter et år vesentlig forskjellige.

Budskapet fra studien er at sterkere kirurgisk teknikk, riktig behandling av seneskjeden, reparasjon av alle senene og tidlig aktiv mobilisering kan forkorte tilhelingsperioden og forbedre resultatene.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 29. sep. 2017 08:16 - Sist endret 2. okt. 2017 10:53