Prøveforelesning: István Zoltán Rigó

MD. István Zoltán Rigó ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The clinical trial - what is the gold standard?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 29. sep. 2017 09:00 - Sist endret 29. sep. 2017 09:00