Disputas: Ragnhild Røysland – Kardiologi

Cand.med. Ragnhild Røysland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Circulating osteoprotegerin as a biomarker in coronary heart disease and heart failure”

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Vasan Ramachandran, Department of Medicine, Boston University School of Medicine
  • Andreopponent: Professor, Dr.med. Renate Schnabel, Department of General and Interventional Cardology, University Heart Center Hamburg GmbH (UHZ)
  • Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vegard Bruun Wyller, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

  • Professor Torbjørn Omland, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

En rekke proteiner som sirkulerer i blodbanen kan måles og brukes som såkalte biomarkører for å stille korrekt diagnose og gi informasjon om risiko for sykdom og død.

I sin avhandling ”Circulating osteoprotegerin as a biomarker in coronary heart disease and heart failure” har Ragnhild Røysland og medarbeidere undersøkt om signalstoffet osteoprotegerin (OPG), som er knyttet til immunsystemet, kan brukes som et diagnostisk og prognostisk verktøy hos pasienter med koronarsykdom eller hjertesvikt. Røysland har kartlagt om OPG er økt hos pasienter hvor det er mistanke om nedsatt blodforsyning til hjertemuskulaturen pga åreforkalkning og om blodnivåene av OPG er høyere hos pasienter med diagnosen hjertesvikt enn hos andre pasienter som er innlagt med akutt åndenød. I tillegg har Røysland undersøkt om OPG kan knyttes til overlevelse hos pasienter med hjerteinfarkt eller hjertesvikt.

Røysland fant at hos pasienter innlagt med hjerteinfarkt eller ustabil angina pectoris var nivåene av OPG i blodet høyest hos de som hadde mest utbredt åreforkalkning i sine kransarterier. Blant pasienter med akutt åndenød, hadde pasientene med akutt hjertesvikt høyere verdier av OPG enn pasienter med tung pust på grunn av lungesykdom. Høye verdier av OPG i blodet var forbundet med økt dødelighet både hos pasienter med akutt og kronisk hjertesvikt og hos pasienter med hjerteinfarkt eller ustabil angina pectoris. I tillegg hadde pasienter med høye OPG nivåer økt sjanse for å utvikle hjertesvikt.

Hovedfunnet i avhandlingen er at økte nivåer av OPG i blodet er forbundet med risiko for hjertesviktutvikling og død hos pasienter med hjertesykdom, men siden OPG kun ga beskjeden tilleggsinformasjon til eksisterende biomarkører, er den kliniske nytteverdien usikker.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 16. mars 2017 10:17 - Sist endret 16. mars 2017 10:35