Prøveforelesning: Ragnhild Røysland

Cand.med. Ragnhild Røysland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Cardiac biomarkers in congenital cardiology: Present applications and future possibilities"

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 16. mars 2017 10:17 - Sist endret 16. mars 2017 10:18