Disputas: Kotryna Seip - Tumor Biology

M.sc. Kotryna Seip ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Tumor-microenvironment interactions in malignant melanoma. Impact on metastatic phenotype and drug resistance

Foto: privat

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Senior Lecturer Adam Hurlstone, Division of Molecular & Clinical Cancer Sciences, The University of Manchester, Storbritannia
  • Andre opponent: Førsteamanuensis Einar O. Vik-Mo, Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Komitéleder: Førsteamanuensis June Helen Myklebust, Senter for kreftbiomedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jürgen Geisler, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Lina Prasmickaite, Avdeling for tumorbiologi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

Sammendrag

Friske celler er med på å bidra til kreftutvikling

Kotryna Seip har gjennom sin doktorgradsavhandling undersøkt samspillet mellom kreftceller og omkringliggende friske celler. Her har hun oppdaget at de friske cellene er med på å hjelpe kreftcellene til å overleve, bidra til spredning og til å gjøre dem motstandsdyktige overfor behandling. Ved å bruke denne nye kunnskapen kan en ny generasjon av kreftbehandling oppstå, der man sikter seg inn på disse mekanismene.

Malignt melanom (hudkreft) er en av de mest aggressive kreftformene. Den spres lett til andre organer og er motstandsdyktig mot behandling. Inntil nylig mente man at disse egenskapene hos kreftceller hovedsaklig skyldtes kreftcellene selv. I de siste årene har det derimot kommet flere bevis på at også friske celler bidrar. K. Seip har, sammen med kolleger, studert hvordan nærliggende friske celler bidrar til både spredningsegenskaper og motstandsdyktighet mot behandling i malignt melanom. Videre undersøkte de også hvordan disse mekanismene kan overvinnes. Resultatene viste at kreftcellene og de friske cellene kommuniserte gjennom signalstoffer, som igjen tilkalte og omprogrammerte kroppens egne immunceller til å støtte kreftcellene. I tillegg viste de at friske celler i nærheten av kreftcellene i seg selv beskyttet mot konvensjonell behandling. Denne beskyttelsen skyldtes at de friske cellene endret egenskaper i kreftcellene ved å endre genuttrykket til en såkalt «invasiv tilstand», der cellene kunne benytte seg av andre overlevelsesmekanismer.

Behandling av kreft er ikke en lett oppgave. Til nå har mesteparten av behandlingsmulighetene vært begrenset dersom svulsten har spredd seg. K.Seip, med kolleger, viste i arbeidet med denne avhandlingen at om man behandler både de tradisjonelle kreftcellene og de som har gått over i en «invasiv tilstand», ble både kreftcellenes overlevelse og svulststørrelse in vivo redusert. I tillegg tyder oppdagelsene på at om man også behandler de friske cellene rundt kreftsvulsten kan fremtisutsiktene for kreftpasienter forbedres.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 6. apr. 2017 10:11 - Sist endret 18. apr. 2017 09:25