Prøveforelesning: Kotryna Seip

M.sc. Kotryna Seip ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tumor heterogeneity and plasticity - challenges in the era of individualized therapy.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 6. apr. 2017 10:13 - Sist endret 18. apr. 2017 09:26