Disputas: Julia Smedbråten - Nefrologi

MD. Julia Smedbråten ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The lectin complement pathway in kidney transplant recipients: Effects on graft and patient survival.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor emeritus Mohamed R. Daha, Leiden University Medical Center, RC Leiden, The Netherlands
  • 2. opponent: Professor Hans-Peter Marti, Department of Clinical Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kirsten Bjørklund Holven, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Pål Dag Line, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Head physician Solbjørg Sagedal, Dept of Nephrology, Divison of Medicine, Oslo University Hospital

Sammendrag

Nyretransplantasjon er den beste behandlingen som er tilgjengelig for pasienter med nyresvikt. For at kroppen skal akseptere det nye organet er det nødvendig med livslang immundempende behandling. Kroppens immunsystem vil kunne angripe det fremmede organet hvis man ikke får dempet det nok. Immunsystemet er komplisert og har mange forskjellige funksjoner. En viktig del av immunsystemet er komplement systemet. Komplement systemet er en del av det medfødte immunforsvaret og er en plasmaproteinkaskade. Det har tre forskjellige aktiveringsveier. Den klassiske, alternative og lektin som alle kan utløses av forskjellige stimuli.

I sin avhandling “The lectin complement pathway in kidney transplant recipients: Effects on graft and patient survival” undersøkte Julia Smedbråten og medarbeidere komplement systemet og dets aktivering gjennom lektin aktiveringsvei. De analyserte resultater etter nyretransplantasjon hos en gruppe nyretransplanterte som ble fulgt opp i gjennomsnitt 13,3 år. Det ble tatt blodprøver ved transplantasjonen og man målte nivåene av ni forskjellige bestanddeler av lektin aktiveringsveien. Disse ble testet som potensielle markører for å finne ut hvilke som er forbundet med økt risiko for å miste nyren eller leve kortere. Budskapet fra studien er at økt aktivitet i lektin aktiveringsveien er assosiert med økt risiko både for den transplanterte nyren og for pasienten etter transplantasjonen. 

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. des. 2017 08:47 - Sist endret 1. des. 2017 08:47