Prøveforelesning: Julia Smedbråten

MD. Julia Smedbråten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Strategies to improve living kidney donation rate in Norway.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. des. 2017 09:07 - Sist endret 1. des. 2017 09:07