Disputas: Ole Geir Solberg - Kardiologi

Cand.med. Ole Geir Solberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Coronary Microvascular Function. Assessment by The Index of Microvascular Function (IMR).

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Overlege Leif Thuesen, Kardiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Danmark
  • Andre opponent: Overlege Rasmus Moer, Kardiologisk avdeling, Feiringklinikken
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Kirsten Krohg-Sørensen, Hjerte- lunge og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Theis Tønnessen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seksjonsoverlege Lars Aaberge, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Småkarfunksjonen i hjertet kan nå undersøkes på en ny metode, IMR-metoden. Det kan vise seg å være av betydning for å avklare prognose for ulike typer hjertesykdom. På sikt er det håp om at dette kan bidra til bedre behandling.

Ved mistanke om hjertesykdommer som f. eks. angina pectoris, hjerteinfarkt og hjertesvikt undersøkes hjertets store, synlige blodårer (kransårene) med en innvendig røntgenkontrastundersøkelse. Med denne undersøkelsen kan man påvise og behandle trange eller tette blodårer. Mange ganger finner man ikke sykdom i de store kransårene og man har forstått at årsaken i stedet kan være forandringer i hjertes usynlige blodårenettverk. De usynlige årene, småkarene, utgjør over 90% av blodåresystemet i hjertet. Fordi disse årene er usynlige ved vanlige røntgenundersøkelser, må de undersøkes med funksjonstester. Dette kunne man ikke undersøke på noen enkel måte tidligere, men nå er det tatt i bruk nye funksjonstester. IMR er en slik ny test på om det usynlige blodårenettverket fungerer som det skal. Undersøkelsen gjøres i forbindelse med at de store årene er undersøkt med røntgenkontrast på vanlig måte. 

I denne avhandlingen er IMR metoden undersøkt nærmere: 1. referanseområdet (populært kalt normalområdet) for IMR har blitt bestemt ved å undersøke personer med normale hjerter og normal hjertefunksjon. 2. IMR kan måles på en komplisert og tidkrevende måte, men også med en forenklet metode. Den forenklete metoden viste seg å være god nok til bruk ved rutinemessig undersøkelse av hjertetransplanterte. 3. Den forenklete metoden ble deretter brukt i en studie for å se om to ulike medikamentelle behandlinger mot avstøtning av transplanterte hjerter hadde betydning for småkarfunksjonen. IMR undersøkelsen lot seg greit gjennomføre i studien, men det ble ikke påvist noen sikker forskjell i småkarfunksjon mellom de to ulike behandlingsgruppene.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 5. mai 2017 14:14 - Sist endret 8. mai 2017 11:04