Prøveforelesning: Ole Geir Solberg

Cand.med. Ole Geir Solberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Brystsmerter hos kvinner med angiografisk normale kransårer.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 5. mai 2017 14:18 - Sist endret 5. mai 2017 14:19