Disputas: Jarle Sundseth - Nevrokirurgi

Cand.med. Jarle Sundseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The comparison of outcome after arthroplasty of fusion in single level cervical disc disease.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Claes Olerud, Department of Surgical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sverige
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Karl Bjørnar Alstadhaug, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Bodø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Cecilie Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Jens Ivar Brox, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor John-Anker Zwart, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Resultater etter to ulike operasjonsmetoder for nerverotavklemming i nakken

Lege og forsker Jarle Sundseth har gjort funn som tyder på at en nyere, funksjonsbevarende og dyrere operasjonsmetode ikke er bedre enn dagens kirurgiske standardbehandling ved prolaps og avklemming av nerver i nakken. I tillegg viste han at MR bilder etter operasjonen er vanskelige å tyde med den nyere operasjonsmetoden.

Avklemming av nerver mellom to nakkevirvler kan medføre store smerter og funksjonstap for pasienten. Når ikke-kirurgisk behandling ikke gir tilfredsstillende bedring, er det grunnlag for operasjon. Standardbehandling er avlastning av nerven som er i klem ved å fjerne mellomvirvelskiven og erstatte denne med et såkalt ”bur”. Dette fører til forbening og avstivning mellom de to virvlene. Avstivningen kan imidlertid gi økt belastning på mellomvirvelskiven over og under, og dermed økt risiko for ny nerverotavklemming. For å forhindre dette, ble proteser utviklet. Protesen ivaretar den normale bevegelsen mellom to virvler og skal forhindre økt belastning. Interessen for denne betydelig dyrere operasjonsmetoden har økt markant de senere årene, og store studier har vist at den gir bedre resultater for pasientene.

I sin avhandling The comparison of outcome after arthroplasty or fusion in single level cervical disc disease har Jarle Sundseth og medarbeidere imidlertid funnet at den funksjonsbevarende protesekirurgien ikke gir bedre resultater for pasientene enn dagens standardbehandling. I tillegg fant de at hos en stor andel av pasientene som fikk protese, tilkom en uønsket forbening og avstivning 2 år etter operasjonen. Videre viste det seg at protesene gjorde det vanskelig å tolke MR bilder. Resultatene medfører at protesekirurgi per i dag ikke tilbys norske pasienter med nerverotavklemming i nakken.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 3. nov. 2017 08:31 - Sist endret 3. nov. 2017 08:32