Prøveforelesning: Jarle Sundseth

Cand.med. Jarle Sundseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cervicalt skiveprolaps, patofysiologi og nytte av kirurgi ved radikulopati og/eller myelopati.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 3. nov. 2017 09:00 - Sist endret 3. nov. 2017 09:00