Disputas: Monica Thallinger - Nyfødtmedisin

Cand.med. Monica Thallinger ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Newborn resuscitation in low-resource settings. Improved methods of bag-mask ventilation at birth.

Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Peter Graham Davis, The Royal Women's Hospital, Victoria, Australia
  • Andreopponent: Docent Mats Målqvist, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, Sverige
  • Komiteleder: Professor Drude Merete Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Tom Stiris, Pediatri, Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Ketil Størdal, Folkehelseinstituttet, Oslo

Sammendrag

Forbedret gjenopplivning av nyfødte i lav-ressurs land med enklere og billigere utstyr.

Av 0.7 millioner nyfødte som dør hvert år fordi de ikke trekker sitt første pust, dør de aller fleste i fattige land. Barna som dør kan reddes med enkle tiltak som rask stimulering og kortvarig hjelp til å puste med en maske og bag. Men maske-bag ventilering er ikke så lett, og god trening sammen med enklere og bedre utstyr må utvikles for å redde disse barna.

I sin avhandling Newborn resuscitation in low-resource settings. Improved methods of bag-mask ventilation of the newborn har Monica Thallinger og medarbeidere sammenliknet bruk av standardutstyret man bruker i dag med en nyutviklet  enklere og billigere maske-bag (Upright) ved gjenopplivning av nyfødte som ikke puster i Tanzania.

Når tanzanianske og norske studenter prøvde utstyret på dukker ga Upright mer luft i lungene, mindre maskelekkasje og høyere luftveistrykk. De aller fleste foretrakk de fleste Upright fremfor standardutstyret. foretrakk de fleste Upright fremfor standardutstyret. Upright ga mer luft i lungene, mindre maskelekkasje og høyere luftveistrykk.

Når maske og bag brukes riktig, kan man mMed en såkalt PEEP-positivt ende-ekspiratorisk trykk (PEEP) ventil kan man oppnå et høyere luftinnhold i lungene hos nyfødte. Dette er gunstig og brukes i ressursrike land, men i liten grad i fattige land. Studentene oppnådde akseptabel PEEP med en nyutviklet PEEP-ventil som fungerer uten tilkoblet luftstrøm.

Upright ble så sammenliknet med standard maske-bag under gjenopplivning av nyfødte i Tanzania. På tilsvarende måte som i dukkestudien ga Upright bagen mer pustevolum og høyere luftveistrykk, og CO2 steg raskere i utpustet luft som tegn på bedre gjenopplivning enn med standardutstyret. Flere nyfødte som ble gjenopplivet med Upright var friske etter 24 timer, men forskjellen var liten og antallet nyfødte i studien for lite til å si noe sikkert.

Budskapet i denne avhandlingen er at den nye Upright maske-bagen trygt kan brukes ved gjenopplivning av nyfødte.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 13. okt. 2017 14:41 - Sist endret 16. okt. 2017 09:00