Prøveforelesning: Monica Thallinger

Cand.med. Monica Thallinger ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to change practice in order to save lives at birth

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 13. okt. 2017 14:44 - Sist endret 16. okt. 2017 09:00