Disputas: Cand.med. Geir Reinvik Ulimoen – Radiologi/kardiologi

Cand.med. Geir Reinvik Ulimoen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Coronary CT Angiography – Methods and Clinical Application»

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Senior Consultant Timm Denecke, Charité-Universitätsmedizin Berlin
  • Andreopponent og leder av komiteen: Professor Sigrun Halvorsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jonn Terje Geitung, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arne Borthne, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo

Sammendrag

Gullstandardmetoden for å avsløre blokkeringer i kransårene har vært koronar angiografi,  der man fører en tynn slange inn til hjertet fra håndleddet eller lysken og deretter fremstiller kransårene ved hjelp av røntgengjennomlysning og kontrastmiddel. Denne metoden er relativt ressurskrevende og ikke helt risikofri.

De senere årene har det vært betydelig teknologisk utvikling innen computertomografi (CT), som er en røntgenundersøkelse hvor man med snittbilder kan lage detaljerte fremstillinger av kroppens organer.  Denne utviklingen har gjort det mulig å undersøke kransårene med CT koronarangiografi, der kontrastmiddelet gis via en mindre blodåre på armen.

I denne avhandlingen har Geir Reinvik Ulimoen og medarbeidere evaluert denne metoden , gjennom tre studier med ulike pasientgrupper.  Konklusjonen er at CT koronarangiografi kan være et verdifullt verktøy for å trygt og enkelt identifisere eller utelukke trange kransårer i utvalgte pasientgrupper. Man finner imidlertid at metoden kan gi en del ”falsk positive” resultater, det vil si at blodårer som ser betydelig forsnevrede ut på CT kan vise seg å være av mindre betydning når man undersøker pasienten med konvensjonell koronar angiografi.  CT koronarangiografi er en lite hensiktsmessig metode hos pasienter hvor mistanken om trange kransårer er spesielt høy, for eksempel ved hjerteinfarkt. Metoden har også begrensninger som rutineundersøkelse av symptomfrie høyrisikopasienter, for eksempel pasienter med diabetes. CT er imidlertid velegnet for vurdering av såkalte bypass-årer etter operasjon.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 23. mai 2017 11:14 - Sist endret 2. feb. 2018 15:36