Prøveforelesning: Geir Reinvik Ulimoen

Cand.med. Geir Reinvik Ulimoen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Cardiac CT beyond the coronary arteries - What can we expect?»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 29. mai 2017 10:51 - Sist endret 29. mai 2017 10:53