Disputas: Markus Wiedmann - Nevrokirurgi

MD. Markus Wiedmann ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Height and body mass index and risk for primary tumours of the central nervous system.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Juha E Jääskeläinen, Department of Neurosurgery, Kuopio University Hospital, KYS, Finland
  • 2. opponent: Senior Consultant Anette Margrethe Storstein, Department of Neurology, Haukeland University Hospital, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Morten C. Moe, Division of Head, Neck and Reconstructive Surgery, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Lars Nordsletten, Ortopedisk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor John-Anker Zwart, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

En stor norsk studie viser at økt kroppshøyde øker sjansen for hjernesvulster, mens fedme har en mer variabel effekt på forskjellige typer hjernesvulst. Denne studien er basert på høyde og vektmålinger av 1,8 millioner nordmenn.

Hvert år rammes omtrent 1000 nordmenn av hjernesvulst. Hjernesvulster har ofte en svært dårlig prognose til tross for best mulig behandling som omfatter hjernekirurgi, stråleterapi og cellegift. Verdens helseorganisasjon (WHO) fremhever at preventive tiltak er en svært viktig strategi i kampen mot kreft. Det ble estimert at omtrent en fjerdedel av alle krefttilfeller er fedme relatert kreft som omfatter blant annet tarmkreft, spiserørskreft, lever og nyrekreft, brystkreft hos post-menopausale kvinner, eggstokk og livmorskreft, samt avansert prostata kreft. Karakterisering av risikofaktorer for hjernesvulster har så langt vært ganske begrenset.

I sin doktorgradsavhandling ”Height, body mass index and risk for primary tumours of the central nervous system” har Markus K.H. Wiedmann undersøkt sammenheng mellom kroppshøyde, overvekt og fedme og risiko for ulike typer hjernesvulst. Avhandlingen er basert på store norske helseundersøkelser som HUNT (Helseundersøkelse Nord Trøndelag) og SSU (Statens Skjermbildeundersøkelse), som er koblet opp mot data fra Kreftregisteret for å kartlegge risiko for utvikling av hjernesvulst. Det er i tidligere studier rapportert at fedme er en risikofaktor for meningiom, som er den hyppigste hjernesvulst hos kvinner, men dette ble ikke bekreftet i denne studien. Derimot fant man at hypofysesvulster oppstår oftere hos folk med overvekt, mens det var motsatt for schwannom ved hørselsnerven. Økt kroppshøyde ga økt risiko for alle typer hjernesvulst, men dette var mest uttalt for de mest aggressive gliomer og hypofysesvulster.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. juni 2017 09:20 - Sist endret 8. juni 2017 13:59