Prøveforelesning: Markus Wiedmann

MD. Markus Wiedmann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Advantages and limitations of using large databases for research of neurosurgical diseases

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 6. juni 2017 09:20 - Sist endret 7. juni 2017 07:39