Disputas: Danai Tavonga Zhou - Klinisk biokjemi

M.Sc. Danai Tavonga Zhou ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Coronary heart disease risk - A study of demographic, biochemical and genetic factors in HIV adult patients.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Addmore Shonhai, Biochemistry Department, University of Venda, Thohoyandou, Sør-Afrika
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Bjørn Blomberg, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Anne-Marte Bakken Kran, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Hans Erik Heier, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor emeritus Babill Stray-Pedersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I Zimbabwe lever 15% av befolkningen med HIV og et økende antall pasienter står på anti-retro-virale (ARV) medisiner. Man er bekymret forat komplikasjoner av HIV og ARV kan føre til økt risiko for koronar hjertesykdom(KHS). Denne longitudinelle studien undersøkte KHS risikoen hos voksne HIV-pasienter i Zimbabwe. HIV-smittede  menn og kvinner ble rekruttert fra Newlands HIV Clinic, Harare i perioden mars til august 2013 og fulgte opp i 9 måneder. Personlig informasjon og blodprøver ble samlet inn fra 215 pasienter. Ni måneder senere ble undersøkelsene gjort på nytt for å se om det var endringer i visse lipider og proteiner kjent  for å øke risikoen for koronar sykdom.
Ved starten hadde ARV pasientene høyere nivåer av  noen lipider (total kolesterol og det beskyttende ”high density” lipoproteinet HDL), over   60% av pasientene hadde forskjellige former for lipidforstyrrelser, 38% var overvektige, 36% hadde høyt blodtrykk, 4,2% var røykere, men bare 3% av pasientene hadde middels til høy risiko  for koronar hjertesykdom.

Ved oppfølgingen mistet vi 21% av pasientene; fem (2,3%) var  døde av AIDS.  Vi fant en  rask økning i  HDL nivåer hos pasienter som ikke hadde startet ART sammenliknet med de som brukte ART.

Genotyping av  to stillinger i APOB-genet, viste at flertallet av HIV pasientene ikke hadde  mutasjon. Men det var større mengde av totalt kolesterol og HDL hos pasienter med en ”wild" genotype. Selv om våre resultater indikerte  en lav risiko for langvarig koronar sykdom, ved bruk av Framingham risikovurdering og APOB-genotyper, var ART og HIV forbundet med enkelte endringer i lipider, inflammasjons parametre, overvekt  og  høyt blodtrykk.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. sep. 2017 09:50 - Sist endret 5. sep. 2017 13:14