Prøveforelesning: Danai Tavonga Zhou

M.Sc.Danai Tavonga Zhou ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prospects and challenges for the management of HIV in Sub-Saharan Africa.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. sep. 2017 09:51 - Sist endret 1. sep. 2017 09:51