Disputas: Regine Abrahamsen - Arbeidsmedisin

Cand.med. Regine Abrahamsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Occupational exposure, asthma and respiratory work disability. A general population study in Telemark

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Eva Rönmark, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor emeritus Ernst Omenaas, Senter for klinisk forskning, Haukeland universitetssykehus
  • Leder av komiteen: Professor II Anthony Wagstaff, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Knut Stavem, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege, ph.d. Anne Kristine Møller Fell, Avdeling for arbeidsmedisin, Sykehuset i Telemark

Sammendrag

Astma er en av de vanligste kroniske sykdommene i Norge. Telemarkstudien har bidratt i arbeidet med å kartlagt hvilke faktorer både hjemme og på jobb som kan gi økt risiko for utvikling av luftveisplager og astma hos voksne.

I sin avhandling har Regine Abrahamsen og medarbeidere gjennomført en stor befolkningsstudie i Telemark. Studien startet i 2013 med et uttrekk av 50 000 personer, i alderen 16 til 50 år, bosatt i Telemark med formål om å kartlegge forekomsten av luftveisplager og astma samt risikofaktorer i og utenfor arbeidet. Forekomsten av luftveisplager og astma i Telemark var ikke kjent før studien startet, men man visste at forbruket av medisiner for behandling av lungesykdommer i Telemark var over landsgjennomsnittet. Totalt svarte 16 099 personer på spørreskjemaet og resultater fra studien viste at 11.5 prosent av voksne i Telemark hadde lege-diagnostisert astma. Dette er sammenlignbart med landsgjennomsnittet og understreker betydningen av å fokusere på mulige tiltak for å forebygge at folk blir syke og må behandles for sin lungesykdom. Videre svarte 29.9 % av voksne at de hadde allergi som førte til neseplager og 26.7 % at de hadde opplevd piping i brystet. I tillegg svarte to prosent at de hadde måttet bytte jobb på grunn av pustebesvær i forbindelse med sitt arbeide. Blant disse var det yrkene kokk, platearbeider, sveiser, gartner, frisører, renholdere og ansatte på bondegårder som hadde økt risiko for jobb-bytte, mens arbeid innenfor jordbruk, fiskeindustri, håndverk og handel var assosiert med økt risiko for å utvikle luftveisplager. Studien visste også at de som blir utsatt for melstøv, isocyanater, sveiserøyk, eksos og passiv røyking hadde en økt risiko for å utvikle enkelte luftveisplager. Budskapet fra studien er at en rekke faktorer både hjemme og på jobb kan ha betydning for utvikling av luftveisplager og astma hos voksne. Denne kunnskapen er viktig for å bidra til mer effektiv forebygging av luftveisplager og astma blant voksne.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 12. okt. 2018 10:45 - Sist endret 12. okt. 2018 10:50