Prøveforelesning: Regine Abrahamsen

Cand.med. Regine Abrahamsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Sykdommer i Norge knyttet til spesifikke eksponeringer i arbeid ‐ en kunnskapsoversikt

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 12. okt. 2018 10:47 - Sist endret 12. okt. 2018 10:47