Disputas: Mette Renate Andersen - Ortopedi

Cand.med. Mette Renate Andersen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Acute Syndesmotic Injuries - Diagnostic Challenges and Treatment Considerations.

Foto: Model Lab AB

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Stefan Rammelt, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden, Germany
  • 2. opponent: MD, Senior Consultant Maria Cöster, Department of Clinical Sciences and Orthopedics, Skåne University Hospital, Malmö, Sweden
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Holm, Department of Health Sciences, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Johan Ræder, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Wender Figved, Ortopedisk avdeling, Bærum Sykehus

Sammendrag

En ny behandlingsmåte av ankelbruddpasienter med kombinert leddbåndskade, gjør at pasientene rapporterer mindre smerteplager og er raskere tilbake i aktivitet. Raskere rehabilitering bidrar til å redusere fravær fra jobb og idrett. I sin PhD-avhandling “Acute Syndesmotic Injuries – Diagnostic challenges and treatment considerations” har lege og forsker Mette Renate Andersen sammenlignet den tradisjonelle behandlingsmetoden med en ny metode der man bruker to knapper og en fibertråd i stedet for en tykk skrue. Etter 2 år rapporterer pasientene som ble behandlet med den nye metoden bedre resultater og mindre smerter ved gange, og de har bedre røntgen resultater. Med den tradisjonelle behandlingsmetoden brukes en skrue som fjernes i en ny operasjon 10-12 uker etter den første operasjonen. All kirurgi er forbundet med risiko. Omkring 5% av de som får fjernet skruen får en infeksjon som krever behandling i etterkant. Med metoden med knapp og tråd trenger man ikke fjerne noe senere, hver pasient spares dermed for en operasjon, og utsettes for mindre risiko. Fordi pasientene som behandles med knapp og tråd får tråkke på benet allerede 6 uker etter skaden, er de tidligere tilbake i jobb og idrett. Pasienter som er behandlet med skrue får ikke tråkke fullt på benet før skruen er fjernet. For personer med hardt fysisk arbeide, eller for yrkessjåfører, kan dette bety minst 12 uker sykemelding. Hvert år rammes ca. 5500 mennesker i Norge av ankelbrudd og omkring 10% av disse bruddene er i kombinasjon med en leddbåndsskade. God behandling av ankelbrudd er viktig. Blant de som blir operert for denne type ankelbrudd, oppgir mellom 10-35% at de er misfornøyde med resultatet i etterkant. 39% av pasienter med artrose i ankelen har tidligere gjennomgått ankelbrudd. Ankelartrose gir et stivt og smertefullt ledd og den vanligste behandlingen i dag er avstivning av leddet, noe som spesielt hos yngre mennesker kan redusere fysisk livsutfoldelse dramatisk. Selv om ankelartrose ikke er like vanlig som artrose i hoften, er det vist at pasienter med ankelartrose har like nedsatt livskvalitet som pasientene med hofteleddsartrose. Studien er viktig siden man ved å bedre den nåværende behandlingen av ankelbrudd, både kan få pasientene raskere i aktivitet men også redusere antall pasienter som utvikler artrose.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 28. sep. 2018 12:55 - Sist endret 2. okt. 2018 14:04