Prøveforelesning: Mette Renate Andersen

Cand.med. Mette Renate Andersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pathomechanics of ankle fractures.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 28. sep. 2018 12:55 - Sist endret 1. okt. 2018 10:33