Disputas: Tor Kristian Andersen - Immunologi

M.Sc. Tor Kristian Andersen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): APC-targeted DNA vaccines against pandemic influenza.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Nils Lycke, Institutionen för biomedicin, Göteborgs Universitet, Sverige
  • Andreopponent: Dr. Rory D. de Vries, Department Viroscience, Erasmus MC, Rotterdam, Nederland
  • Komitéleder: Professor Erik Dissen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Anne-Marte Bakken Kran, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Bjarne Bogen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Målstyrte DNA-vaksiner mot pandemisk influensa

Mange husker fortsatt det store utbruddet av svineinfluensa i 2009. Ble du syk, eller var du heldig og fikk vaksine i tide?

Slike verdensomspennende utbrudd av virus kalles en pandemi. Med svineinfluensaen i 2009 lærte vi at nye, farlige influensavirus kan være rett rundt hjørnet og at dagens vaksiner ikke er gode nok til raskt å beskytte oss mot spredning.

I dag, nesten 10 år senere, truer nye influensavirus fra fugl med liknende utbrudd. Små, men jevnlige smittetilfeller i Kina viser at disse nye influensavirusene har en dødelighet på opp mot 50 prosent. For å stoppe trusselen mot spredning av slike nye influensavirus trenger vi trygge vaksiner.

I dette doktorgradsarbeidet er det utviklet en vaksine mot pandemisk influensa i mus. Vaksinen er basert på DNA, og kan sendes direkte til spesialiserte immunceller i kroppen. Dette kaller vi «målstyrte DNA-vaksiner mot pandemisk influensa». Slike vaksiner bærer med seg to essensielle fordeler sammenlignet med dagens tradisjonelle vaksiner. For det første tar det minst 6 måneder å produsere tradisjonelle vaksiner, mens DNA-vaksiner kan gjøres klare på under én måned. For det andre fører målstyring av vaksiner til at medisinen nesten umiddelbart kommer i kontakt med de cellene i kroppen som skaper immunitet. DNA er biologiens egen oppskrift på virkestoffer i kroppen, og ved å levere vaksiner som DNA, produserer kroppens celler sin egen medisin. Sammen gjør dette at vaksinene virker ekstra raskt, og vil effektivt gjøre deg immun mot nye influensavirus.

Disse fremskrittene i vaksineteknologi kan bidra til at nye influensautbrudd stoppes i tide, og viktigst av alt, at menneskeliv reddes!

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 16. feb. 2018 08:56 - Sist endret 16. feb. 2018 08:56