Prøveforelesning: Tor Kristian Andersen

M.Sc. Tor Kristian Andersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges in HIV vaccine development.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 16. feb. 2018 08:57 - Sist endret 16. feb. 2018 10:56