Disputas: Torkil Benterud - Pediatri

Cand.med. Torkil Benterud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Protective effects of NACA and markers of neurodegenerative disease in hypoxia. An experimental study in newborn piglets.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Ursula Felderhoff-Müser, Universitätsklinikum Essen, Tyskland
  • Andreopponent: Professor Mikko Hallman, University of Oulu, Finland
  • Komitéleder: Professor Siri Vangen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Finn Wesenberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor emeritus Ola Didrik Saugstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mer enn 600 000 barn dør årlig p.g.a. komplikasjoner etter perinatal asfyksi. I tillegg vil mange barn utvikle Cerebral Parese eller ha nedsatt funksjonsnivå p.g.a. følgene etter asfyksien.

Vår gruppe ved Pediatrisk forskningsinstitutt har utført en studie på nyfødte griser hvor vi undersøkte om N-acetylcysteine amide (NACA) kan redusere inflammasjonen i hjernen som ofte utvikler seg etter asfyksien. Vi undersøkte og hvorvidt NACA kan forbedre overlevelsen av en embryologisk nyrecellelinje som har blitt utsatt for oksidativt stress.

I tillegg analyserte vi om markører for Alzheimers sykdom kan spille en rolle som biomarkører etter asfyksi hos nyfødte.

Våre resultater tyder på at NACA har anti-inflammatoriske effekter i hjernen og at NACA derfor muligens kan redusere hjerneskade etter perinatal asfyksi.

Videre indikerer våre analyser av Purkinjeceller, som er svært følsomme for hypoksi, kan spille en viktig rolle i forhold til å sammenligne ulike nevroprotektive medikamenter i hypoksi-reoksygenerings-modeller.

Amyloid-Beta 42 (Ab42), en markør for Alzheimers sykdom, var signifikant lavere hos griser som var utsatt for hypoksi, noe som kan tyde på at (Ab42) kan spille en rolle som biomarkør etter asfyksi i nyfødtperioden.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 14. juni 2018 14:09 - Sist endret 15. juni 2018 10:49