Prøveforelesning: Torkil Benterud

Cand.med. Torkil Benterud ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Global trends in birth asphyxia.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 14. juni 2018 14:09 - Sist endret 14. juni 2018 14:09