Disputas: Karina Birgitta Berg - Oftalmologi

Cand.med. Karina Birgitta Berg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Exudative Age-Related Macular Degeneration. A Clinical Study on the Effect of Antiangiogenic Therapy

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Stephan Michels, Stadtspital Triemli, Züüürich, Sveits
  • Andreopponent: Professor Jørgen Krohn, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Komitéleder: Professor Börje Bjelke, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Karen Helene Ørstavik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Ragnheidur Bragadottir, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Et rimelig medikament var like bra som et dyrt ved behandling av våt aldersrelatert makuladegenerasjon.

Våt aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er en hyppig årsak til redusert syn hos eldre. Sykdommen skyldes unormal vekst av blodårer under netthinnen, noe som skader skarpsynet. Regelmessig behandling med medikamenter som sprøytes inn i øyeeplet har vist seg å i være meget effektive i å bedre og stabilisere synet i årevis hos pasienter med denne sykdommen.

I sin avhandling Exudative Age-Related macular degeneration; A clinical study on the effect of antiangiogenic therapy har Karina Berg og medarbeidere utført en norsk multisenterstudie Lucentis Compared to Avastin Study (LUCAS) for å sammenligne effekt og bivirkning over to år ved bruk av bevacizumab (Avastin®) og ranibizumab (Lucentis®).

Resultatene fra studien viste at det rimeligere medikamentet Avastin hadde samme gode behandlingseffekt på synet uten forskjeller i bivirkninger sammenlignet med det mange ganger dyrere medikamentet Lucentis.

Avastin og Lucentis er begge utviklet av det samme amerikanske legemiddelfirmaet og har lik effekt ved å hemme vekstfaktorer for blodårer. Avastin ble utviklet for behandling av metastaserende kreft i tykktarmen. Grunnet enestående synsbedrende effekt ved såkalt off-label behandling med Avastin ved våt AMD, ble dette brukt og vel etablert i mange land før Lucentis ble godkjent på markedet. Da Lucentis senere ble introdusert som spesifikk behandling mot våt AMD viste det seg at behandlingskostnadene med Lucentis ville bli opptil 40 ganger høyere enn behandling med Avastin.

Budskapet med studien er å vise at et rimelig medikament kan være like effektivt som et dyrt. Den enorme forskjellen i pris mellom medikamentene har stor samfunnsøkonomisk betydning og bør derfor vektlegges ved valg av behandling mot våt AMD.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. aug. 2018 11:02 - Sist endret 31. aug. 2018 08:52