Prøveforelesning: Karina Birgitta Berg

Cand.med. Karina Birgitta Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of angiography in ophthalmic diseases

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 30. aug. 2018 11:02 - Sist endret 31. aug. 2018 08:52