Disputas: John Clarke-Jenssen - Ortopedi

MD. John Clarke-Jenssen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): On the diagnosis and treatment of acetabular fractures.

Foto: Terje Bjørnsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Henry Claude Sagi, Department of Orthopaedic
  • Surgery, University of Washington, Seattle, Washington, USA
  • 2. opponent: Senior Concultant Morten Schultz Larsen, Odense University Hospital, Odense C, Denmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Holm, Department of Health Sciences, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Pål Aksel Næss, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jan Erik Madsen, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Diagnose og behandling av brudd i hofteskålen

Brudd i hofteskålen er en av de mest utfordrende skadene å behandle i ortopedien, dels på grunn av plasseringen og dels på grunn av skadenes kompleksitet. I avhandlingen « On the diagnosis and treatment of acetabular fractures» har cand. Med. John Clarke-Jenssen og medarbeidere sett nærmere på hvordan vi diagnostiserer og behandler disse krevende skadene.

Våre funn tyder på at standard utredning bør være et røntgenbilde tatt forfra samt en god kvalitets CT undesøkelse med reformaterte bilder. Speisalprojekssjonen som tidligere var standard bør forbeholdes spesielle tilfeller.

Pasienter med brudd i god stilling kan trygt behandles uten operasjon da de vil få et godt resultat med lav sannsynlighet for å utvikle slitasjegikt i hofteleddet, Ved 2 mm eller mer trinndannlese i leddet vil imidlertid resultatet forverres betydelig og operativ behandling bør vurderes.

Brudd som har mer enn 2mm trinndannlese i leddet, eller et ustabilt hofteledd bør opereres med åpen reposisjon og plater med skruer for å sikre et godt resultat. Pasienter med påvisbar skade på lårbenshode og med tegn på impaksjon i hofteskålen vil med stor sannsynlighet få et dårlig resultat ved forsøk på reparasjon av leddet og er sannsynligvis best tjent med å få erstattet hofteleddet med et kunstig ledd med engang, spesielt hvis de er over 60 år.

For pasienter som utvikler slitasjegikt etter et operativt behandlet brudd i hofteskålen får som regel god symptomlindring av en hofteprotese, men dette er mer kompliserte operasjoner enn en standard hofteprotese og pasientene bør nok behandles på spesialiserte sentre.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. jan. 2018 08:43 - Sist endret 26. jan. 2018 09:02