Prøveforelesning: John Clarke-Jenssen

MD. John Clarke-Jenssen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Geriatric Pelvic and Acetabular Fractures: Evolving epidemiology, variations on injury pattern, and best practices for management.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. jan. 2018 08:59 - Sist endret 26. jan. 2018 08:59