Disputas: Johan Dahl - Psykiatri

Cand.med. Johan Dahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Immune factors in Major Depressive Disorder.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Poul Videbech, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup, Glostrup, Danmark
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Solveig Merete Klæbo Reitan, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Forsker Lars Tanum, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Egil W. Martinsen, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ole Andreassen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det har lenge vært kjent at det er sammenheng mellom depresjoner og endringer i immunforsvaret. En av forklaring har vært at en økning i betennelses-skapende signalstoffer fører til endringer i nervecellenes kommunikasjonssystem. I sin avhandling Immune factors in Major Depressive Disorder. A naturalistic follow up study, har Johan Dahl og medarbeidere undersøkt disse sammenhengene hos deprimerte pasienter.

Funnene styrker teorien om at det er endringer i immunforsvaret ved depresjon, også hos deprimerte uten annen sykdom. Disse endringene omfatter flere signalstoffer enn hva man tidligere har antatt. Videre fant de at den antakelsen man har hatt om endringene i nervecellenes kommunikasjonssystem ikke viser seg å stemme. Økt kunnskap om slike sammenhenger håper en kan bidra til forbedringer av behandling ved depresjoner i fremtiden.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. apr. 2018 09:07 - Sist endret 2. mai 2018 08:45