Prøveforelesning: Johan Dahl

Cand.med. Johan Dahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Ulike neurobiologiske mekanismer bak utviklingen av depresjon- nyere perspektiver.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 30. apr. 2018 09:06 - Sist endret 30. apr. 2018 09:06