Disputas: Daniel Dahlberg - Nevrokirurgi

MD. Daniel Dahlberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): When bacteria hit the brain: toxic and depolarizing levels of neuroactive axnino acids, ammonia, and potassium in brain abscesses.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Overlege Jannick Brennum, Neurokirurgisk klinikk, Rigshospitalet, København Ø, Danmark
  • 2. opponent: Professor Linda Hildegard Bergersen, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Mathias Toft, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørnar Hassel, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

En hjerneabscess er en livstruende infeksjon med ansamling av verk (puss) i hjernen. Hjerneabscesser kan bl.a. føre til redusert bevissthetsnivå, endret kognitiv funksjon og problemer med tale og bevegelse. Man har tenkt at denne funksjonspåvirkningen skyldes skade på hjernevevet, hevelse og forhøyet hjernetrykk. Muligheten for at selve innholdet i hjerneabscessen (verk/puss) kan påvirke og skade hjerneceller har vært viet lite oppmerksomhet.

I denne avhandlingen viser vi at hjerneabscesser inneholder kraftig forhøyede nivåer av stoffer som kan skade hjerneceller og endre signaloverføringen mellom cellene. Videre viser vi gjennom eksperimentelle studier at spesielle giftstoffer i bakteriene, toksiner, sannsynligvis spiller en viktig rolle i dannelse og utvikling av hjerneabscesser.

Avhandlingen er bygget opp av fem studier. Tre av studiene er basert på avanserte biokjemiske analyser av puss fra hjerneabscesser hos mennesker, supplert med eksperimentelle laboratorieforsøk på grisehjerner og to av de hyppigst forekommende bakteriene i hjerneabscesser. To studier er laboratorieundersøkelser av eksperimentelle hjerneabscesser hos rotter i tillegg til laboratorieforsøk på nerveterminaler og dyrkede astrocytter (hjerneceller).

Våre studier gir ny forståelse av hvordan hjerneabscesser påvirker hjernen. Høye nivåer av nevroaktive aminosyrer, ammoniakk, spormetaller og kalium kan påvirke signaloverføringen mellom nervecellene, og i verste fall, medføre hjernecelledød som følge av giftige effekter. Denne biokjemiske forklaringsmodellen på symptomer ved hjerneabscesser kan også forklare hvorfor så mange av pasientene presenterer med epileptiske anfall, og senere utvikler epilepsi og kognitive vansker.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2018 09:29 - Sist endret 5. jan. 2018 10:27