Prøveforelesning: Daniel Dahlberg

MD. Daniel Dahlberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Practice and evidence in neurosurgical treatment of CNS related infections.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2018 09:30 - Sist endret 5. jan. 2018 10:28