Disputas: Marte Fauskanger - Tumorimmunologi

MSc Marte Fauskanger ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mechanistic basis of CD4+ T cell immune responses against cancer.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor emeritus Cornelis J. M. Melief, Leiden University Medical Center, Nederland
  • Andreopponent: Professor Günther J. Hämmerling, German Cancer Research Center, Tyskland
  • Komitéleder: Professor II Johanna Olweus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Erik Dissen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Bjarne Bogen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Immunterapi representerer en av de største gjennombruddene innen kreftbehandling de siste årene. Behandlingsformen omfatter en rekke ulike strategier, hvor hensikten er å igangsette eller forsterke immunresponser mot kreftceller. Det knytter seg særlig stor interesse for en gruppe immunceller kalt T-celler. Ulike typer T-celler virker på ulike måter, og en bred forståelse av mekanismene som ligger til grunn for effektiv gjenkjennelse og drap av kreftceller er essensielt for å optimalisere effekten av denne typen behandling.

I sin avhandling "Mechanistic basis of CD4+ T cell immune responses against cancer", har Marte Fauskanger og medarbeidere undersøkt mekanismene for hvordan en spesiell type T-celler, kalt T-hjelpeceller, kan drepe kreftceller.

Ved hjelp av en modell for benmargskreft fant forskerne at T-hjelpeceller virker gjennom aktivering av en annen type immuncelle, kalt makrofager, som omgir kreftcellene i etablerte svulster. Denne aktiveringen endrer makrofagenes adferd, slik at de går fra å understøtte vekst av kreftcellene til å drepe dem. Resultatene viser at aktiverte makrofager frigjør store mengder av et stoff kalt nitrogenoksid. Nitrogenoksid trenger inn i omkringliggende kreftceller, og forårsaker skade som gjør at cellene dør. Eliminasjon av kreftceller via T-hjelperceller virker dermed indirekte gjennom aktivering av makrofager. Overføring av slike T-hjelperceller kan kurere mus med utbredt kreft i beinmarg.

Avhandlingen gir ny innsikt i mekanismene som ligger til grunn for T-hjelpercelle-mediert immunterapi. Makrofager finnes inne i svulster i de fleste krefttyper, og er tradisjonelt oppfattet til å fremme vekst og spredning av kreftceller. Resultatene viser at disse makrofagene, gjennom samspill med T-celler, kan omgjøres til effektive drapsceller. Dette kan gi grunnlag for utvikling av nye typer immunterapi med potensiell anvendelse ved en rekke krefttyper.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. juni 2018 09:31 - Sist endret 4. juni 2018 11:16