Prøveforelesning: Marte Fauskanger

MSc Marte Fauskanger ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: T-cell tolerance - limitations and opportunities in cancer immunotherapy.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 4. juni 2018 09:32 - Sist endret 4. juni 2018 09:32