Disputas: Fredrik Hetmann - Smerte

Master Fredrik Hetmann ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Thoracic surgery – from acute to chronic pain. A prospective longitudinal study

Foto: OsloMet

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Sigridur Gunnarsdottir, Landspitali/University of Iceland, Iceland
  • Andreopponent: Professor Petter Chr. Borchgrevink, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
  • Leder av komiteen: Professor II Vegard Dahl, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor II Kjetil Sunde, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Inger Schou-Bredal, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mange pasienter opplever at smerter etter en operasjon ikke går over, selv etter flere uker. Hos noen pasienter kan smertene vare lenger enn 3 måneder.

Operasjon i lungen er regnet som en av de mest smertefulle operasjonene man kan gjennomgå. Mange pasienter opplever vedvarende smerter i etterkant, som ofte kan vare i måneder eller år.

I sin avhandling Torakskirurgi – fra akutt til kronisk smerte. En prospektiv oppfølgingsstudie har Fredrik Hetmann og medarbeidere undersøkt hvor mange pasienter som rapporterte vedvarende smerter etter lungeoperasjon, og hvilke faktorer som kan
forutsi hvem som står i fare for å oppleve vedvarende smerter.

De fant at halvparten av pasientene som deltok i studien opplevde vedvarende smerter 12 måneder etter lungeoperasjon.

Alder, kjønn, smerter før operasjon, optimisme, pessimisme, angst, depresjon og smerter etter operasjon var faktorer som ble undersøkt. Av disse var smerter før operasjon en faktor som økte risikoen for å oppleve smerter 12 måneder etter lungeoperasjon mer enn 7 ganger sammenlignet med pasienter som ikke hadde smerter før operasjon.

Videre kan det se ut som en optimistisk livsinnstilling er beskyttende mot å oppleve langvarige smerter etter lungeoperasjon.

En del pasienter opplevde at smertene var borte etter 6 måneder, mens en del pasienter opplevde at smerter oppsto mellom 6 og 12 måneder.

De fleste pasienten i studien rapporterte endret hudfølelse i operasjonsområdet. Et
stort flertall av de pasientene som hadde smerter før operasjon, opplevde at den endrede hudfølelsen var smertefull.

Budskapet fra denne studien er at et stort antall pasienter opplever langvarige smerter etter lungeoperasjon.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 26. okt. 2018 08:52 - Sist endret 26. okt. 2018 15:31