Prøveforelesning: Fredrik Hetmann

Master Fredrik Hetmann ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Educational interventions to improve pain management in surgical patients

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon


Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 26. okt. 2018 08:52 - Sist endret 26. okt. 2018 15:32