Disputas: Maren Ranhoff Hov - Nevrologi og anestesiologi

Cand.med. Maren Ranhoff Hov ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prehospital Assessment of Acute Stroke.

Foto: Fartein Rudjord

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior Consultant Maaret Castrén, HUH Emergency Medicine and Services, HUS - The Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Finland
  • 2. opponent: Senior Consultant Halvor Næss, Department of Neurology, Haukeland University Hospital, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Mathias Toft, Division of Clinical Neuroscience, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Jo Kramer-Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Christian Georg Lund, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Sammendrag

Hjerneslag rammer rundt 12.000 nordmenn årlig. Skadebegrensende behandling må igangsettes i løpet av den aller første sykdomsfasen, aller helst i den første timen etter symptom start. Hvis flere pasienter skal få tidlig behandling må radiologisk diagnostikk (CT) av hjernen flyttes ut av sykehuset, til luftambulanse og ambulansetjeneste. Arbeidet som presenteres i avhandlingen viser at anestesileger fra luftambulansetjenesten trygt kan stille diagnosen hjerneslag ved selvstendig tolkning av CT bilder og standardisert klinisk undersøkelse (NIHSS), i en spesialbygget ambulanse (Mobile Stroke Unit). Resultatene fra forskningsprosjektet åpner for etablering av prehospital hjerneslag diagnostikk og -behandling, noe som vil føre til at flere hjerneslagpasienter får tidlig behandling og dermed en bedre prognose.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. mars 2018 13:46 - Sist endret 7. mars 2018 13:53