Prøveforelesning: Maren Ranhoff Hov

Cand.med. Maren Ranhoff Hov ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Modern treatment of acute ischaemic stroke - thrombolysis, thrombectomy and beyond.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 7. mars 2018 13:46 - Sist endret 9. mars 2018 08:44