Disputas: Elisabeth Myrset Kvalvaag - Fysikalsk medisin og rehabilitering

Cand.med. Elisabeth Myrset Kvalvaag ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Subacromial Pain Syndrome. Treatment, diagnostic imaging and predictors of outcome.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Danielle van der Windt, Research Institute for Primary Care and Health Sciences, Primary Care Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom
  • 2. opponent: Medical Doctor Antti Malmivaara, Center for Health and Social Economics, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tillmann Uhlig, Department of Orthopaedics - Ullevål, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo,

Disputasleder

Førsteamanuensis Grete Månum, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Cecilie Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin avhandling Subacromial Pain Syndrome. Treatment, diagnostic imaging and predictors of outcome har Elisabeth Kvalvaag og kolleger gjennomført en randomisert studie, som sammenliknet trykkbølgebehandling og placebo trykkbølgebehandling hos skulderpasienter som også fikk veiledet trening hos fysioterapeut.

Pasientene i begge behandlingsgruppene opplevde bedring av både smerte og funksjon, men bedringen var ikke større hos de som fikk ekte trykkbølgebehandling sammenliknet med de som fikk placebo, med unntak av hos de få pasientene som hadde kalk i skuldersenene.

Prognosen for pasienter med skuldersmerter var i denne studien dårligst hos de som hadde lave forventninger til behandlingen, de som var single, brukte mye smertestillende, var sykemeldt, de som opplevde sin generelle helsetilstand som dårlig, og de som i liten grad deltok i veiledet trening hos fysioterapeut. I tillegg fant forfatterne at mange funn på MR av skulderen  så ut til å være negativt mhp prognosen.

Skuldersmerte er svært vanlig i befolkningen, men dokumentasjonen for de fleste behandlingene som tilbys er svak. Tidligere forskning tyder på at trening veiledet av fysioterapeut har best effekt. Bruken av trykkbølgebehandling hos denne pasientgruppen bør reduseres.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 10. apr. 2018 13:25 - Sist endret 13. apr. 2018 13:45