Prøveforelesning: Elisabeth Myrset Kvalvaag

Cand.med. Elisabeth Myrset Kvalvaag ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the prognosis of shoulder pain and how can we make the prognosis better?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 10. apr. 2018 13:25 - Sist endret 13. apr. 2018 13:45