Disputas: Aida Kapic Lunder

Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Magnetic Resonance Imaging of a population-based Cohort of Patients with Long-term Inflammatory Bowel disease».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Jaap Stoker, Department of Radiology and Nuclear Medicine, Academic Medical Center
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Ebbe Langholz, Institut for Klinisk Medicin, Københavns universitet
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis Ingrid Nermoen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Glenny Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Anne Negård, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en kronisk tilstand som oftest rammer unge mennesker. Etiologien er kun delvis kartlagt og forekomsten er økende. Magesmerter, diare og fatigue er typiske symptomer. IBD rammer i tillegg andre organsystemer som hud, øyne, ledd og lever. Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk leversykdom som er assosiert med IBD.  Sykdommen gir betennelse i gallegangene, påfølgende fibrose og i verste fall leversvikt. Det finnes ingen god medisinsk behandling for PSC og levertransplantasjon er den eneste potensielt kurative behandlingen.

I denne populasjonsbaserte studien har vi med magnetisk resonans (MR) undersøkt forekomsten av PSC hos pasienter som har levd med IBD i 20 år. I tillegg har vi ved hjelp av MR baserte scoringssystemer kartlagt grad av tarmskade og inflammasjon hos pasienter med Crohns sykdom (CD), en undergruppe av IBD.

MR av gallegangene avdekket mer enn 3 ganger høyere forekomst av PSC enn det som allerede var kjent. Halvparten av pasientene med CD hadde betydelig tarmskade og ca. en tredjedel hadde fortsatt aktiv tarminflammasjon 20 år etter diagnose. En betydelig andel av funnene var kun detekterbare med MR.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 6. juni 2018 15:53 - Sist endret 11. juni 2018 16:42