Prøveforelesning: Aida Kapic Lunder

Aida Kapic Lunder ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Screening for colorectal cancer in Norway».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 6. juni 2018 15:52 - Sist endret 11. juni 2018 16:42