Disputas: Alexander Mathiessen - Revmatologi

Cand.med. Alexander Mathiessen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ultrasound of hand osteoarthritis. Validity, reliability and predictive value of ultrasonography in patients with hand osteoarthritis.

Foto: Nicolas Tourrenc

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Senior Consultant Søren Torp-Pedersen, Department of Diagnostics, Radiology Section, Copenhagen University Hospital, Glostrup, Danmark
  • 2. opponent: Professor Francis Berenbaum, Department of Rheumatology, AP-HP Saint-Antoine Hospital, Paris, Frankrike
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Berit Flatø, Department of Rheumatology, Dermatology and Infectious Diseases, Division of Surgery, Inflammatory Diseases and Transplantation, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Lars Nordsletten, Ortopedisk avdeling - Ullevål, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Hilde Berner Hammer, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo

Sammendrag

Artrose er den vanligste leddsykdommen som spesielt rammer eldre, og som kjennetegnes av smerte, stivhet og funksjonsproblemer. Sykdommen kan oppstå i hvilket som helst ledd, men hånden er den aller mest utsatte. I sin avhandling Ultrasound of hand osteoarthritis har Alexander Mathiessen og medarbeidere gjort ultralyd-undersøkelser av personer med håndartrose ved Diakonhjemmet sykehus.

De fant at ultralyd var like bra som MR og mer følsom enn røntgen i å oppdage artrose. De fant også at leddbetennelse forekom hyppig i ledd med artrose, noe røntgen ikke er i stand til å fange opp. Dessuten kunne ultralyd skille mellom frisk og syk brusk, selv i små fingerledd.

”Dette kan potensielt bedre diagnostikken og oppfølgingen av disse pasienten, samt øke vår forståelse av sykdomsprosessene”, sier Mathiessen.

Vi vet at ikke bare brusk og ben er involvert i utviklingen av artrose, men at også betennelse i leddene er en driver for sykdommen. Med moderne bildemodaliteter som ultralyd, som både kan undersøke ben og bløtvev, er det ikke lenger like åpenbart hvilken metode man skal bruke for å undersøke artrose. Det er ikke alltid samsvar mellom forandringer som ses på røntgen og pasientens symptomer, og røntgen er ikke i stand til å vise sykdomsforandringer tidlig i forløpet, ei heller bløtdelsforandringer.

”I vanlig klinisk praksis vil nok røntgen fortsatt være bildemodaliteten som supplerer en klinisk undersøkelse av artrose, men ultralyd tilbyr en mer komplett undersøkelse av et ledd, og gjør det mulig  studere både brusken, benete forandringer og leddbetennelse”, sier Mathiessen.

For å gjøre metoden bedre har forskerne også utviklet et bildeatlas som kan brukes av leger i ultralyd-diagnostikk av håndartrose.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 3. jan. 2018 08:46 - Sist endret 3. jan. 2018 08:46