Prøveforelesning: Alexander Mathiessen

Cand.med. Alexander Mathiessen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to define and predict radiographic progression in hand osteoarthritis?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 3. jan. 2018 09:01 - Sist endret 3. jan. 2018 09:01