Disputas: Håvard Midgard – Hepatologi/Infeksjonsmedisin

Cand.med. Håvard Midgard ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): «Management of hepatitis C virus infection among people who inject drugs: Treatment uptake,  reinfection and risk behaviours».

Foto: UiO/Øystein Horgmo

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Matt Hickman, Health Protection Research Unit in Evaluation School of Social and Community Medicine, University of Bristol
  • Andreopponent: Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
  • Leder av komiteen: Professor Tom Hemming Karlsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Stephan Brackmann, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Olav Dalgard, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Helsevesenet må nå langt flere rusavhengige med hepatitt C-behandling dersom Verdens Helseorganisasjons mål om å utrydde epidemien skal nås.

Infeksjon med hepatitt C virus (HCV) forårsaker et stadig økende antall dødsfall og rammer hovedsakelig personer som har tatt stoff med sprøyte. Fra februar 2018 har alle HCV-pasienter i Norge tilbud om effektiv medikamentell behandling som kurerer infeksjonen hos de aller fleste uten bivirkninger.

I sin avhandling Management of hepatitis C virus infection among people who inject drugs: Treatment uptake, reinfection and risk behaviours, bidrar Håvard Midgard og medarbeidere med sentrale bakgrunnsdata for fremtidig utryddelse av HCV i Norge. Gjennom kobling av nasjonale helseregistre har forskerne studert opptak til HCV-behandling blant rusavhengige pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Videre har man gjennom 7 års oppfølging av norske HCV-pasienter undersøkt forekomsten av reinfeksjon med viruset etter vellykket behandling. Det ble også studert endringer i rusatferd under og etter behandling hos aktive rusmiddelbrukere.

Kun 14% av HCV-smittede pasienter i LAR hadde fått HCV-behandling i løpet av tiårsperioden 2004-2013. Pasienter som var stabile i LAR over tid uten høyt forbruk av benzodiazepiner (beroligende midler) var i størst grad blitt behandlet. Forekomsten av reinfeksjon var 1.7% per år hos pasienter med ruserfaring og nesten 5% per år hos de som hadde gjenopptatt rusmiddelbruk etter behandling. Unge personer med lav utdanning hadde økt risiko for tilbakefall til rus. Under og etter behandling ble det observert en reduksjon i sprøytebruk og skadelig alkoholkonsum, men ingen endringer i deling av brukerutstyr.

Hovedbudskapet er at HCV-behandling blant rusavhengige må intensiveres samtidig som man utvikler strategier for å redusere forekomsten av reinfeksjon hos personer med risikoatferd. Dette vil kreve samordnede tiltak på ulike nivåer i helsevesenet som bør forankres i en nasjonal handlingsplan. 

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. feb. 2018 15:19 - Sist endret 5. feb. 2018 14:54