Prøveforelesning: Håvard Midgard

Cand.med. Håvard Midgard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Can Europe accomplish the WHO viral hepatitis elimination goals - what needs to be done and how would we know?».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 1. feb. 2018 15:19 - Sist endret 5. feb. 2018 14:54